Marketingový report

Astradigital

MK hlas

Do Facebook reklamy sa za minulé obdobie (07.05 2024 – 07.06 2024) minulo celkovo 270,06€. Za túto sumu do reklamy sme sa zobrazili celkovo 83 330 ľudom. Na web sa prekliklo skrz reklamu 283 potencionálnych zákazníkov. Priemerná cena za preklik (CPC) bola na úrovni 0,86€. 

Obsah marketingového balíčka

Facebook reklama
Instagram reklama

Facebook reklama