Marketingový report

Astradigital

Záhradníctvo Sadex

Do Facebook reklamy sa za minulé obdobie (02.05 2024 – 02.06 2024) minulo celkovo 352,57€. Za túto sumu do reklamy sme sa zobrazili celkovo 213 218 ľudom. Reelsko pre požičovňu išlo iba jedno (Ferarri) a teda k dnešemu dnňu dosiahlo zatiaľ 97 200 videní. Na web sa prekliklo skrz reklamu 532 potencionálnych zákazníkov. Priemerná cena za preklik na web bola na úrovni 0,66€. 

Do Google reklamy sa za vyššie spomenuté obdobie minulo 137€. Za túto sumu do reklamy sme sa zobrazili 1 930 krát. Na web sa prekliklo skrz reklamu 489 potencionálnych zákazníkov. Priemerná cena za preklik na web bola na úrovni 0,33€.

Tento mesiac by sme sa radi zamerali na natočenie ďalších 2 videí, najmä na odprezentovanie služieb údržby verejnej zelene a mulčovanie trávnika.

Obsah marketingového balíčka

Facebook reklama
Google reklama
Instagram reklama
Youtube reklama

Facebook reklama

Google reklama