Marketingový report

Astradigital

Velotera

Do Facebook reklamy sa za minulé obdobie (01.05 2024 – 30.05 2024) minulo celkovo 390,62€. Za túto sumu do reklamy sme sa zobrazili celkovo 130 000 ľudom. Na web sa prekliklo skrz reklamu 947 potencionálnych zákazníkov. Priemerná cena za preklik (CPC) bola na úrovni 0,31€ čo je výborné číslo. Do Google reklamy sa minulo 483€. Za túto sumu do reklamy sme sa zobrazili 77 770 krát. Na web sa prekliklo skrz reklamu 2790 potencionálnych zákazníkov. Priemerná cena za preklik (CPC) bola na úrovni 0,16€ čo je takisto výborné číslo. Tento mesiac sa natočí video ohľadom robotickej kosačky, ktoré sa bude spúštať do lokálnej kampane a niečo málo aj do e-shppovej. Ďalšie video budeme ešte diskutovať pri natáčaní.

Obsah marketingového balíčka

Facebook reklama
Google reklama
Instagram reklama
Youtube reklama

Facebook reklama

Google reklama