Marketingový report

Astradigital

Avionel

Do Facebook reklamy sa za minulé obdobie (23.01 2024 – 23.02 2024) minulo celkovo 95,30€. Za túto sumu do reklamy sme sa zobrazili celkovo 53 049 ľudom. Na web sa prekliklo skrz reklamu 290 potencionálnych zákazníkov. Počet získaných formulárov prostredníctvom webu boli 1. Do Google reklamy sa minulo 104€. Za túto sumu do reklamy sme sa zobrazili 15 700 krát. Na web sa prekliklo skrz reklamu 310 potencionálnych zákazníkov. Získaných formulárov na webe bolo 4. Spustili sme novú reklamnú kampaň keďže sme mali už viac dát. Radi by sme už natočili a spustili video do reklamy, ktoré si myslím že bude mať vačší úspech ako klasická bannerová reklama.

Obsah marketingového balíčka

Facebook reklama
Google reklama
Instagram reklama
Youtube reklama

Facebook reklama

Google reklama